บอแร็กซ์ (Borax)

CAS No.
1303-96-4

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
Sodium borate, Sodium tetraborate, Disodium tetraborate, บอแร็กซ์, น้ำประสานทอง

ผู้ผลิต (MAKER)
USA

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • สารบอแร็กซ์ มีชื่ออื่นคือ Sodium borate, Sodium tetraborate, Disodium tetraborate โดยจะมีการนำมาใช้เป็น Active Agent ในสารซักฟอก เพื่อช่วยเพิ่มความเหนียวให้เส้นใย ในการถลุงทอง หรือโลหะอื่นๆ เคยมีใช้เป็นวัตถุเติมแต่งอาหาร (Food Additives) 

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB