โปรแตสเซียม ไฮดรอกไซด์ (Potassium Hydroxide) KOH

CAS No.
1310-58-3

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
Potassiumn Hydroxide (KOH)

ผู้ผลิต (MAKER)
Korea

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • โปรแตสเซียม ไฮดรอกไซด์ เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนโดยจะนำมาใช้ในการทำสบู่ เป็นสบู่โปแตสเซียม

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB