ศักย์พิรุณณ์ เคมีคอล
เรานำเข้าผลิตและจัดจำหน่าย
นวัตกรรมด้านเคมีภัณฑ์ ครบวงจร

ศักย์พิรุณณ์ เคมีคอล เราขับเคลื่อน นวัตกรรมด้านเคมีภัณฑ์ ครบวงจร

เราดำเนิน ธุรกิจด้านการนำเข้าผลิตและจัดจำหน่าย ตัวทำลายโพลิเมอร์
ดีเทอร์เจนและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์
ชิ้นส่วนอิเล็กเทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมกาว อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง คลีนนิ่งอุตสาหกรรม
คลีนนิ่งเฮาส์โฮลด์ น้ำมันล่อลื่น และอุตสาหกรรมอื่นๆ

ประเภทสินค้า

ตัวอย่างประเภทของสินค้าที่เราให้บริการ

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม ติดต่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
หรือแนะนำปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถติดต่อเราได้ที่นี่