เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศักย์พิรุณณ์ เคมีคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้าน นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย ตัวทำลาย โพลิเมอร์ ดีเทอร์เจน และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กเทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมกาว อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง คลีนนิ่งอุตสาหกรรม คลีนนิ่งเฮาส์โฮลด์ น้ำมันหล่อลื่น และอุตสาหกรรมอื่นๆ

ทั้งนี้ทางเรายังสามารถให้คำปรึกษาทางเทคนิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยทีมงานประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพที่พร้อมสร้างสรรค์ทุกๆความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองคาวมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ปรัชญาการทำงาน

สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทางด้านคุณภาพ ราคา และการขนส่ง เพื่อบทสรุปแห่งความสำเร็จต่อกัน (Customer satisfaction relate quality price and delivery by Solution of Success)

GOOD QUALITY-GOOD PRICE-GOOD SERVICE
AND PRODUCT DEVELOPMENT

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า เรามุ่งเน้นที่จะบริการสินค้าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและการขนส่ง ที่รวดเร็วตรงต่อเวลา ด้วยบุคลากรมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)
Solution of Success

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทเราจะมุ่งมั่นรักษาคุณภาพและบริการ
ลูกค้าด้วยความเป็นเลิศด้วยทีมงานที่ตระหนักเป็นอย่างยิ่งในการรวมใจให้การบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร เพื่อบทสรุปแห่งความสำเร็จ เริ่มจากการให้คำแนะนำ คำปรึกษาถึงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำมา ซึ่งความสำเร็จของลูกค้าต่อไป