Serfactant & Deetergent
เซอร์แฟคแทนท์ และ ดีเทอร์เจน

เป็นสารลดแรงตึงผิว Sufactant และตัวเชื่อมประสาน Emulsifier นิยมใช้กับผลิตภัณฑ์ชำระล้าง หรือ น้ำยาปรับผ้านุ่ม