กิจกรรมบริจาคของและมอบทุนการศึกษา 29 กรกฎาคม 2565

       กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ได้เดินทางไปบริจาคสิ่งของและมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดเกาะพิกุลศรีโสภณ จ.นครนายก กิจกรรมนี้ก็มีทั้งการมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและสิ่งจำเป็นในการเรียนการสอน มีทั้งมอบเครื่องเล่น หลังคาเพื่อบรรเทาความร้อน เลี้ยงอาหาร ขนม ให้น้อง ๆ มอบทุนการศึกษา กิจกรรมโดยรวมแล้วก็เพื่อทำให้น้อง ๆ ได้มีอนาคตที่ดี มีเครื่องเล่นที่ผ่อนคลายกับเด็ก ๆ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังการมีส่วนร่วมกันของพนักงานในบริษัท ให้มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กรที่ดีต่อไป