กิจกรรมปันน้ำใจเพื่อน้องปีที่ 6 30 เมษายน -3 พฤษภาคม 2565

เป็นกิจกรรมนำสิ่งของขึ้นไปมอบให้น้อง ๆ บนดอยในทุกปี แต่เนื่องจาก 2 ปี ที่ผ่านมา มีการระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถนำขึ้นไปมอบให้ได้แต่ปีนี้เราก็เริ่มมีการวางแผนนำสิ่งของขึ้นไปให้น้อง ๆ ใน 2 โรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

  1. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม้ฟ้าหลวง ” บ้านอุระโกร
  2. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม้ฟ้าหลวง ” บ้านมอกูตู้หลวง

มีกิจกรรมสันทนาการจัดซุ้มให้ความสนุกสนานแก่เด็ก ๆ และผู้ปกครองของน้อง ๆ บนนั้น แจกรางวัลต่าง ๆ มีการแสดงของน้อง ๆ ทุกคนตั้งตารอเรามากและเราก็เฝ้ารอคอยที่จะได้ขึ้นไปหาน้อง ๆ จากที่ไม่ได้ไปมา 2 ปี ก่อนกลับลงมาเราก็ได้มอบทุนการศึกษา จากส่วนของพนักงานเอง และ ผู้สนับสนุนบริษัทเรา มามอบให้กับน้อง ๆ ให้เป็นทุนไว้สำหรับน้อง ๆ ต่อไป กิจกรรมนี้สำคัญกับเรามากเพราะเราได้เริ่มการเดินทางมาถึง 6 ปี แล้ว มีทั้งรอยยิ้มตลอดการเดินทาง เรามีความสุขอย่างมาก เมื่อเราได้มอบสิ่งเหล่านี้กับน้อง ๆ ทุกครั้ง เพราะเราคือ We are time SPC