โครงการอบรมความปลอดภัย 26 มีนาคม 2565

 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสารเคมีให้ปลอดภัยกับตัวเอง และการกำจัดสารเคมีรั่วไหล การป้องกันตนหลังจากโดนสารเคมีควรทำอย่างไร มีเจ้าหน้าที่มาอบรมในเรื่องสารเคมีและเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับเคมีได้อย่างดียิ่ง

ช่วงบ่ายก็จะเป็นการซ้อมแผนรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการซ้อมแผนในครั้งนี้เพื่อความเข้าใจของทุกคนในบริษัท