กรดน้ำส้ม (Acetic Acid 99.85%) AcOH

CAS No.
64-19-7

ขนาดบรรจุ
30 Kg.

ชื่อพ้อง
Acetic Acid

ผู้ผลิต (MAKER)
มาเลเซีย

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • กรดน้ำส้มใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชู (Vinegar) เป็นสารตั้งต้น ที่ใช้ผลิต Vinyl Acetate Monomer (VAM) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นทดลอง วิทยาศาสตร์ได้ด้วยของ Poly Vinyl Chloride (PVC) ที่ใช้ในการผลิตท่อน้ำประปา นอกจากน้ำสารละลายกรดน้ำส้ม ยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องมือ

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB