กรดไฮโดรคลอลิค เอสิค35% (กรดเกลือ) Hydro Chloric Acid 35%

CAS No.
7647-01-0

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
HCI, Muriatic Acid, Spirits salt

ผู้ผลิต (MAKER)
ไทย

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • กรดไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลือ ความเข้มข้น 35% เป็นกรดที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนสูง เป็นอันตรายหากสัมผัสกับผิวหนัง ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีอื่น ใช้ปรับค่า pH ได้ และสามารถใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง สารทำความสะอาดบ้าน

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB