คอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper Sulfate) จุลสี

CAS No.

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
CuSO4, Cupric Sulfate, Copper Sulphate

ผู้ผลิต (MAKER)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • คอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper Sulfate) หรือ จุลสี มีสูตรทางเคมีเป็น CuSO4 ใช้เป็นยากำจัดแมลง วันพืช และเชื้อรา เช่น กำจัดเชื้อราในองุ่น เมล่อน และผลไม้ตระกูลเบอรี่ ต่างๆ

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB