แมคนีเซียม คลอไรด์ (Magesium Chloride)

CAS No.
7786-30-3

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
Magnesium Chloride, แมคนีเซียม คลอไรด์

ผู้ผลิต (MAKER)
อิสราเอล

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • แมคนีเซียม คลอไรด์ (MgCI2) จะมักนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารประกอบแม็กนีเซียมตัวอื่นๆ นอกจากนี้ยังนำมาใช้เพิ่มแร่ธาตุ Magnesium ในดินด้วย การใช้งานอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ, วัตถุกันไฟ ซีเมนต์ และอาหารบางประเภท เช่น การทำน้ำเต้าหู้ โดยจะเติมลงไปเพื่อทำให้โครงสร้างของสินค้าแข็งยิ่งขึ้น

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB