กรดไนตริค Nitric Acid 68% (กรดดินประสิว)

CAS No.

ขนาดบรรจุ
35 Kg.

ชื่อพ้อง
Nitric Acid 68%

ผู้ผลิต (MAKER)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • กรดไนติก หรือ กรดดินประสิว เป็นกรดอันตราย หากสัมผัสจะทำให้เกิดแผลไหม้ขั้นรุนแรง

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB