โพลี อลูมิเนียม คลอไรด์ (Poly Aluminium Chloride)

CAS No.

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
Poly Aluminium Chloride

ผู้ผลิต (MAKER)
China, Indonesia

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ (Potassium metabisulfite) คือวัตถุดิบเจือปนอาหาร อาจเรียกว่า Potassium disulfite หรือ Potassium pentaoxodisulfacte มีสูตรโมเลกุล คือ K205S2 อยู่ในกลุ่มซัลไฟท์ มีลักษณ้เป็นผงละเอียดสีขาว กันเสีย ป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์ และการเกิดน้ำตาล

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB