โพแทสเซียม ซัลเฟต (Potassium Sulfacte)

CAS No.

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
Potassium Sulfacte

ผู้ผลิต (MAKER)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • โพแทสเซียม ซัลเฟต เป็นสารอนินทรีย์ ที่มีสูตร K2SO4 เป็นของแข็งที่ละลายน้ำได้ในสีขาว โดยปกติจะใช้ในปุ๋ยให้โพแทสเซียม และแหล่งกำมะถัน

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB