โซเดียม เฮกซะ เมต้าฟอสเฟต (Sodium Hexa Meta Phosphate) SHMP

CAS No.
10124-56-8

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
Sodium Hexa Meta Phosphate (SHMP)

ผู้ผลิต (MAKER)
China (จีน)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • โซเดียม เฮกซะ เมต้าฟอสเฟต หรือ SHMP เป็นวัตถุเจือปนอาหาร มีเลข E452i โดยใช้เป็นตัวปรับเพิ่มค่า pH, ใช้เป็น Thickener, Emulsifier และ Texturizer ในอาหาร มักใช้ผสมกับโซดาแอช (Sodium Carconate) เพื่อทำให้ค่า pH อยู่ที่ประมาณ 8.0-8.6

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB