น้ำยาลอกแว็กซ์

CAS No.

ขนาดบรรจุ
200L / 3.8L

ชื่อพ้อง
น้ำยาลอกแว็กซ์

ผู้ผลิต (MAKER)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • น้ำยาล้างลอกแว็กซ์ ใช้สำหรับล้างหรือลอกแว็กซ์เก่าก่อนทำความสะอาด ใช้ลอกแว็กซ์ที่เคลือบบนพื้นผิวกระเบื้องยางและหินขัด เหมาะสำหรับการ เตรียมพื้นก่อนการเคลือบเงาใหม่อีกครั้ง

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB