แอมโมเนียเหลว 27%

CAS No.
7664-41-7

ขนาดบรรจุ
18Kg

ชื่อพ้อง
แอมโมเนีย

ผู้ผลิต (MAKER)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • “แอมโมเนีย” มีสถานะเป็นก๊าซ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนรุนแรงมาก เราอาจจะเคยได้กลิ่นนี้ก็ได้ ที่เราเรียกว่า “เยี่ยวอูฐ” สำหรับดมเวลาเป็นลมแต่ถ้าเป็นก๊าซแอมโมเนียล้วน จะฉุนจนสำลัก บางทีก็ใช้ในลักษณะของสารละลาย เพราะสามารถละลายน้ำได้ดีมาก สารทำความสะอาดในบ้านเรือนอาจเป็นพวกแอมโมเนียผสมแอลกอฮอล เช่น น้ำยาล้างกระจก สำหรับก๊าซจะเป็นสารนำความเย็น บรรจุในแผงท่อโลหะของตู้เย็น หรือเครื่องทำความเย็นของโรงงาน นอกจากนั้นยังใช้ในการผลิตปุ๋ยซึ่งอยู่ในรูปของปุ๋ยยูเรียหรือแอมโมเนียมไนเตรต ใช้ในการผลิตพลาสติกประเภทเส้นใยไนล่อนที่ทำจากคาโปรแลคแทมหรือไฮโดรไซยาเนต เม็ดพลาสติกที่เกิดจากการทำ ปฏิกิริยาของยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ก็มีการใช้แอมโมเนียเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมมีการใช้แอมโมเนียในการล้างฤทธิ์กรดของน้ำมันดิบ และใช้ป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ ในการเก็บและขนส่งน้ำยางดิบที่กรีดจากต้นยาง ก็เติมแอมโมเนียลงไปเพื่อไม่ให้น้ำยางแข็งตัว เป็นต้น

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB