โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate) (FOOD GRAND)

CAS No.
144-55-8

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
Sodium Percarbonate

ผู้ผลิต (MAKER)
China (จีน)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • Sodium Bicarbonate (Food Grand) โซเดียมไบคาร์บอเนต จะใช้เป็นผงฟูในสินค้าเบเกอรี่ ใช้ล้างอาหารทะเล หรือ หมักหนังสัตว์

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB