โซดาไฟน้ำ 50% (Sodium Hydroxide 50%)

CAS No.

ขนาดบรรจุ
30 Kg.

ชื่อพ้อง
โซดาไฟน้ำ 50%, Sodium Hydroxide50%

ผู้ผลิต (MAKER)
China (จีน)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • เป็นสารละลาย โซดาไฟ ที่มีความเข้มข้น 50% มีความเป็นด่างสูง ใช้ในการผลิตสารชำระล้างต่างๆ เช่นน้ำยาล้างจาน สบู่เหลว ใช้เป็นสารละลายในปฎิกริยา ไฟฟ้าเคมี (Electrolysis) ใช้ในการทำให้บริสุทธิ์ของสินค้าอื่น เช่นน้ำมันดิบ เพราะสามารถจับอับ อิออนของสารแขวงลอยอื่นๆได้ดี

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB