โซดาไฟไข่มุก (Sodium Hydroxide)

CAS No.
1310-73-2

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
Sodium Hydroxide, Caustic soda, โซเดียม ไฮดรอกไซด์, โซดาไฟ(แบบไข่มุก)

ผู้ผลิต (MAKER)
Taiwan

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • โซเดียม ไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) หรือ โซดาไฟ (caustic soda) ชนิดเม็ดกลมเล็ก (Micro Pearl type) เป็นด่างตัวหนึ่ง ซึ่งสามารถละลายในน้ำได้ดี ใช้เพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของผลิตภัณฑ์ ให้กลายเป็นกลางมักใช้ผสมทำสบู่

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB