Sodium Hypochloride 10%

CAS No.
7681-52-9

ขนาดบรรจุ
20Kg

ชื่อพ้อง
คลอรีนน้ำ

ผู้ผลิต (MAKER)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • เป็นน้ำยาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ใช้ซักล้างทำความสะอาดเสื้อผ้า การควบคุม จัดเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ถ้าเป็นส่วนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ฆ่าเชื้อโรค

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB