โซเดียม เปอร์คาร์บอเนต (Sodium Percarbonate)

CAS No.

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
Sodium Percarbonate

ผู้ผลิต (MAKER)
China (จีน)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • โซเดียม เปอร์คาร์บอเนต (Sodium Percarbonate) ผงฟอกผ้าขาว แช่ผ้าขาว ใช้ร่วมกับผงซักฟอก หรือ น้ำยาซักผ้า เพื่อใช้ขจัดคราบ เพิ่มประสิทธิภาพในการซักผ้าให้สะอาดขึ้น ซักได้ทั้งผ้าขาว และ ผ้าสี สามารถใช้ล้างเครื่องซักผ้า

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB