โปตัสเซี่ยมไพโรฟอสเฟต (Tetrapotassium Pyrophosphate) (TKPP)

CAS No.
1310-58-3

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
โปตัสเซี่ยมไพโรฟอสเฟต TKPP

ผู้ผลิต (MAKER)
China

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • Tetrapotassium Pyrophosphate (TKPP) Tetrapotassium Pyrophosphate เป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น ละลายได้ในน้ำ ใช้เป็นส่วนผสมในน้ำยาทำความสะอาดจะช่วยลดความกระด้างของน้ำ

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB