Trilon B Pulver (EDTA4Na) BASF

CAS No.
64-02-8

ขนาดบรรจุ
25 kg.

ชื่อพ้อง
Trilon B Powder (EDTA4Na)

ผู้ผลิต (MAKER)
BASF

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • Trilon B เป็น EDTA 4Na ของ BASF มีคุณสมบัติเป็น Chelating Agent ซึ่งจะคอยจับโลหะหนักที่อยู่ในน้ำและแยกโลหะออกจากน้ำ สามารถใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในโรงงานหรือกระบวนการอุตสาหกรรมที่ต้องการขจัดโลหะหนักที่ไม่ต้องการออกจากระบบ ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนัง อุตสาหกรรมกระดาษ หรืออุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB