CE1000 (Hydrophobic)

CAS No.

ขนาดบรรจุ
120 kg. /25 kg.

ชื่อพ้อง
CE1000 , สารกันน้ำเกาะผิว

ผู้ผลิต (MAKER)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • CE-1000 เป็นเคมีภัณฑ์สารตั้งต้นในการทำผลิตภัณฑ์เคลือบสีบำรุงรักษาสีรถยนต์ โดยการสร้างคุณสมบัติ Hydrophobic(น้ำไม่เกาะผิวรถ) ให้กับผิวรถยนต์ เพื่อให้สิ่งสกปรกจับตัวได้ยาก พร้อมทั้งปกป้องความร้อนจากแสงแดดได้ดี สามาถยึดเกาะกับผิวแลคเกอร์รถยนต์ และสติ๊กเกอร์ชนิดมันวาวได้ดี

This product is currently out of stock and unavailable.

107-21-1107-21-1107-21-1

manufacturer

BB