Kalcol 6098

CAS No.
36653-82-4

ขนาดบรรจุ
20 Kg

ชื่อพ้อง
Kalcol 6098

ผู้ผลิต (MAKER)
Kao

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • คุณสมบัติ เป็นสารอิมัลชั่นสำหรับครีมโลชั่น และครีมคอนดิชั่นเนอร์ และเป็นสารเพิ่มความข้น Cetyl Alcohol เป็น Fatty alcohol ที่มีลักษณะเป็นผงน้ำมันหรือ เม็ดน้ำมันสีขาวขนาดเล็ก มีกลิ่นอ่อนๆ ใช้เพิ่มความเสถียรของ emulsion ช่วยเพิ่มความหนืดให้แก่เนื้อครีมโลชั่น มีสมบัติเป็น emollientในตัว จึงเหมาะสมกันผลิตภัณฑ์ที่เป็น mositurizer เพิ่มความนุ่มให้กับผิว การนำไปใช้ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เช่นครีมโลชั่น ใช้ปริมาณ 1-5%

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB