โซเดียมแอช Sodium Carbonate (Soda Ash)

CAS No.
497-19-8

ขนาดบรรจุ
40 Kg.

ชื่อพ้อง
โซเดียม คาร์บอเนต, โซดาแอช, Sodium Carbonate, Soda Ash

ผู้ผลิต (MAKER)
China (จีน)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • โซเดียม คาร์บอเนต (Sodium Carbonate)หรือ โซดาแอช (Soda Ash) ใช้เป็นสารที่ปรับสภาพน้ำ โดยจะช่วยเพิ่มค่าความเป็นด่างเพิ่มค่า pH เพื่อช่วยปรับความกระด้างของน้ำ

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB