โซดาไฟเกล็ด (Sodium Hydroxide) China

CAS No.

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
โซดาไฟเกล็ด, Sodium Hydroxide (Caustic Soda)

ผู้ผลิต (MAKER)
China (จีน)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • โซเดียม ไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide) หรือ โซดาไฟ (Caustic soda) ชนิดเกล็ด (Flake) เป็นด่างตัวหนึ่ง ซึ่งสามารถละลายในน้ำได้ดี ใช้เพื่อทำปรับสภาพความเป็นกรดของผลิตภัณฑ์ ให้กลายเป็นกลาง

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB