โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ 10% (Sodium Hypochloride10%) คลอรีนเหลว 10%

CAS No.
7681-52-9

ขนาดบรรจุ
20 Kg.

ชื่อพ้อง
คลอรีนเหลว 10% , Sodium Hypochlorite10%, Chlorine Solution

ผู้ผลิต (MAKER)
Chaina (จีน)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • คลอรีนเหลว เป็นสารละลายที่ใช้บำบัดน้ำเสียชนิดเหลว มีความเข้มข้นต่ำกว่า คลอรีนผง

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB