Lauric Acid99% / ไมริสติก เอซิค 99%

CAS No.
143-07-7

ขนาดบรรจุ
25 kg.

ชื่อพ้อง
Lauric Acid99%, Dodecanoic acid

ผู้ผลิต (MAKER)
Indo

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • เป็นกรดไขมันอิ่มตัว มีลักษณะเป็นผงสีขาว มีกลิ่นอ่อน โดยเป็นสารซึ่งมีส่วนประกอบหลักในน้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม มีคุณสมบัตยับบั้งแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และป้องการการติดเชื้อไวรัส ในระบบหายใจ

This product is currently out of stock and unavailable.

107-21-1107-21-1107-21-1

manufacturer

BB