โซเดียม เมต้าซิลิเกต Sodium Metra Silicate (SMC)

CAS No.
6834-92-0

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
Sodium Metra Silicate (SMC)

ผู้ผลิต (MAKER)
Korea

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • เป็นสารในกลุ่ม โซเดี่ยมซิลิเกต ซึ่งสารประกอบของ ซิลิกอนไดออกไซด์ (ซิลิก้า) และโซเดี่ยมออกไซด์(ด่าง) เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเติมน้ำ

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB