Xylene

CAS No.
1330-20-7

ขนาดบรรจุ
200L

ชื่อพ้อง
Xylene

ผู้ผลิต (MAKER)
TOP

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก และผลิตเส้นใยสังเคราะห์ – ใช้สำหรับกระบวนการผลิตพลาสติกหรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลดคราบน้ำมัน
  • ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต benzoic acid, phthatic anhydride และdimethylterephthalate
  • ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตทินเนอร์ แลคเกอร์ สี วาร์นิช หมึกพิมพ์ กาว เรซิน ยาง น้ำยาทำความสะอาด และยา
  • ใช้สำหรับฟอกสีในอุตสาหกรรมกระดาษ
  • เป็นส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ใช้เป็นส่วนผสม และตัวทำละลายในยากำจัดศัตรูพืช

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB