โซเดียม เบนโซเอต (Sodium Benzoate)

CAS No.
532-32-1

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
Sodium Benzoate, โซเดียม เบนโซเอต, สารกันบูด

ผู้ผลิต (MAKER)
Holland

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • โซเดียม เบนโซเอท เป็นสารกันเสียที่เป็นเกลือ จะให้ผลสูงสุดในช่วงค่า pH เป็น 2.5 – 4.0 มีความว่องไวต่อต้านยีสต์ และแบคทีเรีย ใช้ในอาหารที่เป็นกรด เช่น น้ำผลไม้ แยม และเครื่องดื่ม

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB