กรดซัลฟิลลิก

CAS No.
13813 19 9

ขนาดบรรจุ
35Kg

ชื่อพ้อง
กรดกำมะถัน

ผู้ผลิต (MAKER)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • กรดกำมะถัน หรือ กรดซัลฟิวริก เป็นกรดแร่ (mineral acid) แก่ ละลายได้ในน้ำในทุกความเข้มข้น ประโยชน์ของกรดกำมะถันได้แก่ ใช้ในการผลิตปุ๋ย กระบวนการผลิตแร่ การสังเคราะห์เคมี การกำจัดน้ำเสีย ช้เป็นสารละลายอิเล็กทรอไลต์ในแบตเตอรี่และกระบวนการกลั่นน้ำมัน

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB