Myristic Acid99% / ไมริสติก เอซิค 99%

CAS No.

ขนาดบรรจุ
25 kg.

ชื่อพ้อง
Myristic Acid99%

ผู้ผลิต (MAKER)
Indo

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • เป็นกรดไขมัน ชนิดอิ่มตัว มีจำนวนคาร์บอน ในโมเลกุลเท่ากับ14 กรดไมริสติกทีชื่อทางเคมีว่า Tetradecanoic acid พบได้ในน้ำมันพืช นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว

This product is currently out of stock and unavailable.

107-21-1107-21-1107-21-1

manufacturer

BB