โซเดียม ไตรโพลีฟอสเฟต (Sodium Tripolyphosphate) STPP

CAS No.
7758-29-4

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
Sodium Tripolyphosphate (STPP)

ผู้ผลิต (MAKER)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • โซเดี่ยม ไตรโพลี่ฟอสเฟต (STPP) ใช้เป็นสารถนอมอาหาร ประเภทอาหารทะเล เนื้อ และอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นตัวผสาน (Emulsifier) เพื่อช่วยเก็บความชื้นในอาหาร นอกจากนี้ยังสามารถใช้ลดความกระด้างของน้ำ ในสารซักล้างได้ด้วย

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB