Hydrogen Peroxide-50%

CAS No.
7722-84-1

ขนาดบรรจุ
30Kg

ชื่อพ้อง
Hydrogen Peroxide

ผู้ผลิต (MAKER)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ใช้ในการฟอกสีในอาหาร สารทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ รวมไปถึงน้ำยาบ้วนปาก และน้ำยาล้างแผล นอกจากนี้ยังใช้ในการฟอกสีผมทำให้เส้นผมมีสีอ่อนลง

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB