Potassium Hydroxide 90% / 95%

CAS No.
1310-58-3 

ขนาดบรรจุ
25Kg

ชื่อพ้อง
Potassium Hydroxide

ผู้ผลิต (MAKER)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • Potassium hydroxide เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพที่พบได้ในผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เครื่องสำอาง และแชมพู เราใช้ Potassium hydroxide เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสูตรในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลในสูตรให้ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB