ไตโซเดียม ฟอสเฟต (Trisodium Phosphate) (TSP)

CAS No.
7601-54-9

ขนาดบรรจุ
25 Kg.

ชื่อพ้อง
ไตโซเดียม ฟอสเฟต, Trisodium Phosphate, TSP

ผู้ผลิต (MAKER)
China (จีน)

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • ไตรโซเดียม ฟอสเฟท (Tri Sodium Phosphate) เป็นสารบัฟเฟอร์ที่เป็นด่างอย่างแก่ ทำงานเป็น Emulsifier เพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัสรักษาความหนืด และป้องกันการแยกตัวของฟอสเฟต 

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB