Ethanol 95%

CAS No.
64-17-5

ขนาดบรรจุ
160 kg./24Kg.

ชื่อพ้อง
Ethanol 95%

ผู้ผลิต (MAKER)
Thai

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้เป็นส่วนผสมในแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ
  • ใช้สำหรับเช็ดล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
  • ใช้ในการเช็ดล้าง สีสิ่งพิมพ์ หรือ หมึกพิมพ์บางชนิด
  • ใช้เป็นเชื้อเพลิงบริสุทธิ์

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB