TCE (Trichloroethylene) SPC

CAS No.

ขนาดบรรจุ
280 Kg

ชื่อพ้อง
TCE (Trichloroethylene)

ผู้ผลิต (MAKER)
Sakpiroon Chemical

น้ำหนักโมเลกุล

ลักษณะการใช้งาน

  • มีคุณสมบัติติดไฟได้ (คือมีจุดวาบไฟอยู่ในช่วง 60-93 °C หรือมีจุดวาบไฟ > 93 °C และผสมเข้ากับน้ำไม่ได้) ตัวทำละลายที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมหลายอย่าง เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์หลาย ชนิด เช่น น้ำยาลบคำผิด น้ำยาล้างฟิล์ม ยาฆ่าแมลง น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาซักแห้ง  (ลบรอยเปื้อนบนผ้า) กาว น้ำยาลบสี ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโลหะ นิยมใช้ไตรคลอโรเอทิลีนเป็นสารล้างคราบมัน (degreaser) เนื่องจากมีคุณสมบัติล้างคราบน้ำมัน .

This product is currently out of stock and unavailable.

manufacturer

BB